Chiều dài: 450mm,

Độ dày: 0.9mm, 7 răng cưa/1 inch,

răng cưa bảo vệ và chịu nhiệt tốt - 24/T

HHAS08450 - Cưa tay lá liễu