Chiều dài: 400mm,

Độ dày: 0.9mm, 7 răng cưa/1 inch, r

ăng cưa bảo vệ và chịu nhiệt tốt - 24/T

HHAS08400 - Cưa tay lá liễu