Chiều dài: 16 inch, sử dụng cho công nhân hàn công nghiệp.- 48/T

HGVW02 - Găng tay vải