Chất liệu: PVC chất lượng tốt, Size: L,

Sử dụng làm vườn, dọn vệ sinh- 144/T

HGVP02 - Găng tay PVC