Size: XL, sử dụng cho công nhân xử lý hàng hóa nặng, mang những vật nhẹ,

thời gian sử dụng lâu hơn găng tay thường,

Đóng gói trong túi poly. 120/T

HGVL08-XL - Găng tay Latex