Size: XL, dùng cho công nhân làm việc khuâng vác nặng, những vật mang sắc nhọn và nhẹ.- 120/T

HGVL04-XL - Găng tay cao su