Size: XL, dùng cho công nhân làm việc khuâng vác nặng, những vật mang sắc nhọn và nhẹ- 120/T

HGVL03 - Găng tay cao su