Size: 10.5 inch,  sử dụng trong vận chuyển, trong vận hành máy, làm vườn,

chất liệu bằng vải da bò ở lòng bàn tay,

lớp coton và cao su ở mặt trên găng tay- 72/T

HGVC01 - Găng tay vải da