Chất liệu thép công nghiệp S2.

đuôi  lục giác PH3 :8.mm,

Chiều dài: 150mm- 72/T

HGTSPH3150 - Tua vít dẹp đóng xuyên