Chất liệu thép công nghiệp S2.

đuôi lục giác : 8mm,

bề rộng đầu vít: 8.0 mm,

Chiều dài: 150mm- 72/T

HGTS288150 - Tua vít dẹp đóng xuyên