Chất liệu thép công nghiệp S2.

đuôi lục giác : 6mm,

bề rộng đầu vít: 6.5 mm,

Chiều dài: 150mm- 144/T

HGTS286150 - Tua vít dẹp đóng xuyên