Chất liệu thép công nghiệp S2.

đuôi lục giác : 6mm, bề rộng đầu vít: 6.5 mm,

Chiều dài: 100mm- 144/T

HGTS286100 - Tua vít dẹp đóng xuyên