Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Kích thước: 6 inch,

Lực cảo tối đa: 6000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=175MM,A1=170MM,L1=50MM,L2=135MM,L3=50MM,L4=95MM- 6/T 

HGP08036 - Cảo 3 chấu