Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Kích thước: 3 inch,

Lực cảo tối đa: 3000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=160MM,A1=155MM,L1=50MM,L2=140MM,L3=50MM,L4=105MM - 20/T

HGP08033 - Cảo 3 chấu