Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Kích thước: 6 inch,  

Lực cảo tối đa: 5000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=160MM,A1=155MM,L1=50MM,L2=140MM,L3=50MM,L4=105MM - 6/T

HGP08026 - Cảo 2 chấu