Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Kích thước: 4 inch, 

Lực cảo tối đa: 3000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=115MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=90MM,L3=38MM,L4=60MM- 10/T 

HGP08024 - Cảo 2 chấu