Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Kích thước: 3 inch,

Lực cảo tối đa: 2000 kg,

chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao.

Kích thước phạm vi cảo: A=80MM,L1=40MM,L2=44MM - 20/T

HGP08023 - Cảo 2 chấu