Size: XL, Chất liệu  vải cọ Microfibre, sử dụng các công cụ và thiết bị

HGMG01-XL - Găng tay cơ khí