Chất liệu: Dao YG6X
Cốc hút cao su, thước đo kim loại
Đường kính cắt: 60cm- 40/T

HGCT16001 - Dao cắt kiếng hình