Size: XL, Sử dụng cho công nhân cắt gỗ và thủy tinh, mang những vật nặng.
thời gian sử dụng lâu hơn găng tay thường
Cao su tráng cọ, chống cắt và mài mòn.. 120/T

HGCG08-XL - Găng tay chống cắt