Tổng chiều dài: 340mm, tay cầm thiết kế độc đáo.

Độ rộng xẻng: 85mm, độ dày: 1.5mm,

Chất liệu: thép cacbon- 48/T

HFTT858 - Cây xẻng xúc đất làm vườn