Tổng chiều dài: 320mm,

Tay cầm thiết kế độc đáo.

Độ rộng xẻng: 65mm, độ dày: 1.5mm,

Chất liệu: thép cacbon- 48/T

HFTT658 - Cây xẻng xúc đất làm vườn