Tổng chiều dài: 320mm, tay cầm thiết kế độc đáo.

Độ rộng: 80mm, độ dày: 2.5mm,

Chất liệu: thép cacbon
- 48/T

HFTF38 - Cây xới đất làm vườn