Chất lượng tốt như hàng STANLEY, Size: 7"/180mm,

Chất liệu: SK5 Taiwan,

7 răng cưa/1 inch,

răng cưa xử lý qua nhiệt,

cắt nhanh và thời gian sử dụng lâu dài.- 48/T

HFSW1808 - Cưa tay dạng xếp