top of page

Đội cá sấu 3 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 140 mm,

Chiều cao tối đa: 520 mm,

Chiều dài di chuyển: 380 mm,

Đường kính yên xe nâng: 130mm,

Trọng lượng 37.4 kg- 1/T

HFJ308 -Đội cá sấu

bottom of page