Đội cá sấu 3 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 135 mm,

Chiều cao tối đa: 410 mm,

Chiều dài di chuyển: 275 mm,

trọng lượng 16 kg- 1/T

HFJ302 - Đội cá sấu 3 tấn