top of page

Đội cá sấu 3 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 150 mm,

Chiều cao tối đa: 530 mm,

Chiều dài di chuyển: 380 mm,

Thích hợp sử dụng nâng xe hơi SUV,

Trọng lượng 19.6 kg - 1/T

HFJ301 -Đội cá sấu

bottom of page