Đội cá sấu 2 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 140 mm,

Chiều cao tối đa: 340 mm,

Chiều dài di chuyển: 200 mm,

trọng lượng 8.7 kg- 1/T

HFJ201 - Đội cá sấu 2 tấn