top of page

Đội cá sấu 2 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 140 mm,

Chiều cao tối đa: 340 mm,

Chiều dài di chuyển: 200 mm,

Trọng lượng 8.7 kg- 1/T

HFJ201 -Đội cá sấu

bottom of page