Kích thước kẹp: 120 x 800 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh sắt: 8 x 30 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 15.3 mm;

Lực kẹp tối đa: 450 kg- 6/T

HFC021203 - Kẹp gỗ chữ F