Kích thước kẹp: 50 x 200 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh sắt: 5 x 15 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 11mm;

Lực kẹp tối đa: 170 kg - 50/T

HFC020502 - Kẹp gỗ chữ F