Kích thước kẹp: 50 x 150 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh sắt: 5 x 15 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 11mm;

Lực kẹp tối đa: 170 kg- 50/T

HFC020501 - Kẹp gỗ chữ F