Kích thước: 7 inch/180mm.

Chất liệu bằng thép Cr-V, đen bóng - 36/T

HECP02180 - Kềm cắt đứt