Size:8X9mm, chiều dài: 124 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 360/T

HDSPA08091 - Cờ lê 2 miệng