Size:6X7mm, chiều dài: 109 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 360/T

HDSPA06071 - Cờ lê 2 miệng