Độ phân giải màn hình: 0.1m,  

dung sai: ﹤5%, phạm vi đo: 0-9999m,

bộ nhớ và màn hình hiển thị kỹ thuật số,

hệ thống đo kép : mét và inch, Tay cầm dài,

Nguồn điện cung cấp: Pin 2 x LR3- 4/T

HDMW01 - Thước đo khoảng cách dạng bánh xe