Chất liệu bằng Polyester,

Đề nghị sử dụng mặt nạ khi làm các công việc có nhiều bụi và làm vườn- 1000/T

HDM04 - Khẩu trang chống bụi