Phạm vi đo: 0-200mm, mức đọc: 0.01mm,

Vỏ thước bằng nhựa.

Có thể thay đổi số liệu đo hiển thị mét/inch

HDCD01200 - Thước cặp điện tử