Size: 24mm, chiều dài: 335 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 40/T

HCSPAR241 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều