Size: 19mm, chiều dài: 245 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 60/T

HCSPAR191 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều