Size: 17mm, chiều dài: 225 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 60/T

HCSPAR171 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều