Size: 15mm, chiều dài: 209 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 60/T

HCSPAR161 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều