Size: 14mm, chiều dài: 191 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 120/T

HCSPAR141 - Cờ lê miệng vòng 2 chiều