Size: 36mm, chiều dài: 460 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 20/T

HCSPA361 - Cờ lê vòng miệng