Size: 32mm, chiều dài: 405 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 30/T

HCSPA321 - Cờ lê vòng miệng