Size: 30mm, chiều dài: 384 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 30/T

HCSPA301 - Cờ lê vòng miệng