Size: 27mm, chiều dài: 331 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 60/T

HCSPA271 - Cờ lê vòng miệng