Size: 24mm, chiều dài: 287 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 60/T

HCSPA241 - Cờ lê vòng miệng