Size: 22mm, chiều dài: 262 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 90/T

HCSPA221 - Cờ lê vòng miệng