Size: 21mm, chiều dài: 253 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 90/T

HCSPA211 - Cờ lê vòng miệng